Lenovo Photo Master

Lenovo Photo Master

Import, arrange, edit, and share your digital images
Người dùng đánh giá
3.7  (80 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Manage your photos, edit them, or share on the social platforms. The built-in Smart Event Sort feature will automatically organize your digital photos into collections based on various filters: time, location, holiday, occasion. Detects faces in images and tags them accordingly.
Lenovo Photo Master là một tấm hình quản lý ứng dụng cho phép anh phải duyệt, quản lý, chỉnh sửa và chia sẻ số bức ảnh. Nó có Smart Event Sort chức năng đó tự động tổ chức những bức ảnh vào hợp lúc, vị trí, ngày nghỉ hay là dịp đặc biệt này. Xã hội truyền thông chia sẻ từ bên trong chương trình sẽ tiết kiệm được thời gian và không làm cho mọi việc dễ dàng hơn để khoe của ảnh tác phẩm. Chỉ ghé Thăm tự động nhớ đến người kế tiếp của cá nhân những dịp đặc biệt qua qua bức ảnh sưu tầm.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!